horyzont ostrowiec świętokrzyski
Biuro podrozy HORYZONT Wycieczki krajowe Wycieczki zagraniczne Kolonie Ostrowiec

KARTY  UBEZPIECZNIOWE

          Karta PLANETA  MŁODYCH : przykładowe wersje dla osób w wieku
                                                         5- 39 lat 

                                          

        Wersja  Classic (CA, CD)      cena  już od 35 zł / 365 dni  ,
      to tylko 0,095 zł / dzień !   ważna przez 365 dni , ubezpieczenie na terytorium Polski
 • dedykowana dla osób w wieku od 5 do 39 lat
 • obejmuje rekreacyjne uprawianie sportu (w tym narciarstwa i snowboardu)
 • obejmuje pracę, naukę, staże, praktyki, czas wolny
 • ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Polski
  Wersja Classic Sport (CSA, CSD)    cena  już od 55 zł /rok ,
      to tylko
  15 groszy /dzień !!!   ważna przez 365 dni, ubezpieczenie na terenie Polski
 • dla osób w wieku od 5 do 39 lat
 • obejmuje sporty wysokiego ryzyka (ekstremalne)
 • dla osób wyczynowo uprawiających sport (członkowie klubów sportowych itp. biorący udział w obozach kondycyjnych,
  szkoleniowych oraz amatorskich zawodach sportowych)
 • obowiązuje w trakcie nauki, wolontariatu, staży, praktyk, pracy zarobkowej, czasie wolnym
 • ubezpieczenie od Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Polski
  Karta Planeta Młodych Travel (TA, TD) cena już od 65 zł /rok ,
              to niespełna 18 groszy / dzień
  ważna przez 365 dni na całym świecie
  z wyłączeniem USA i Kanady
 • dla osób w wieku od 5 do 39 lat, wyjeżdżających za granicę (w celach turystycznych, na wymianę, do pracy, na staż, praktyki, wolontariat)
 • obejmuje rekreacyjne uprawianie sportu (w tym narciarstwa, snowboardu)
 • zawiera ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (w Polsce i za granicą)
 • ubezpieczenie Kosztów Leczenia poza granicami Polski (m. in. : opieka dentystyczna, koszty przedwczesnego porodu (do 32 tygodnia ciąży), koszty leczenia chorób tropikalnych, transport poszkodowanego do placówki medycznej, między placówkami, transport do kraju, transport zwłok, koszty poszukiwań i ratownictwa)
 • ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym poza granicami Polski+ ważna na całym świecie, z wyłączeniem KANADY i USA.
  Karta Planeta Młodych Classic Plus : dla osób w wieku :
                                                39-59 lat 
                                  
 • (CA Plus, CD Plus) ważna przez 365 dni , ubezpieczenie na terenie Polski
  już od 55 zł /rok czyli 15 groszy /dzień !!!
 • dla osób w wieku od 39 do 59 lat
 • obejmuje rekreacyjne uprawianie sportu (w tym narciarstwa i snowboardu)
 • obejmuje pracę oraz czas wolny
 • ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Polski
  Karta Planeta Młodych Travel Plus (TA Plus, TD Plus)
  ważna przez 365 dni , cena już od 110 zł /rok , czyli 30 groszy/dzień
 • dla osób w wieku od 39 do 59 lat, wyjeżdżających za granicę (w celach turystycznych, do pracy, na wolontariat)
 • obejmuje rekreacyjne uprawianie sportu (w tym narciarstwa, snowboardu)
 • zawiera ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (w Polsce i za granicą)
 • ubezpieczenie Kosztów Leczenia poza granicami Polski (min: opieka dentystyczna, koszty przedwczesnego porodu (do 32 tygodnia ciąży), koszty leczenia chorób tropikalnych, transport poszkodowanego do placówki medycznej, między placówkami, transport do kraju, transport zwłok, koszty poszukiwań i ratownictwa)
 • ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym poza granicami Polski+ ważna na całym świecie, z wyłączeniem KANADY i USA.
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

© Copyright
Home | Kontakt | Admin
wycieczki

 

 
 
facebook