horyzont ostrowiec świętokrzyski
Biuro podrozy HORYZONT Wycieczki krajowe Wycieczki zagraniczne Kolonie Ostrowiec
wycieczki szkolne ostrowiec

KURS KIEROWNIKA
PLACÓWEK WYPOCZYNKU

         

Zapisy trwają już teraz!
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DO BIURA W CELU

DOKONANIA FORMALNOŚCI!

WYMAGANIA: WYKSZTAŁCENIE MINIMUM ŚREDNIE, UKOŃCZONE 18 LAT, UDOKUMENTOWANE MINIMUM 3-LETNIE DOŚWIADCZENIE W PRACY
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
! *
 

*Uwaga : Przy składaniu wniosku należy złożyć pisemne potwierdzenie praktyki .

Nie zwlekaj z decyzją!

ta praca to same korzyści dla Ciebie!

 
Cele:
Uzyskanie kwalifikacji kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności merytoryczne potrzebne do pełnienia obowiązków kierownika placówki dla dzieci i młodzieży; zapoznanie uczestników kursu z obowiązującymi przepisami dotyczącymi życia i zdrowia uczestników; przygotowanie uczestników do sporządzania planu pracy wychowawczo - opiekuńczej placówki; poznanie przez uczestników kursu podstawowych metod pracy z kadrą na kolonii, nabycie przez uczestników kursu umiejętności organizacji pracy w placówce wypoczynku.

>>Certyfikat ukończenia kursu zgodnie z wymogami Kuratorium

>>Możliwość pracy jako kierownik na koloniach w kraju i za granicą

>>Zgoda Kuratorium Oświaty

W programie m.in. : organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży , bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w placówce wypoczynku, dokumentacja i podstawowe akty prawne regulujące zasady wypoczynku , podstawowa pomoc przedmedyczna oraz ubezpieczenia

 

 

© Copyright 2019
Home | Kontakt | Admin
wycieczki

 

 
 
facebook